Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Основи на 2D графика во Java
ГЕОМЕТАРСКИ ПРИМИТИВИ

Java 2D API-то овозможува корисно множество на стандардни облици како што се точки, линии, правоаголници, лаци, елипси и криви. Најважен пакет кој ги дефинира овие примитиви е java.awt.geom пакетот. Произволните облици можат да се претстават преку комбинација на стандардните примитив.
Интерфејсот Shape претставува геометриски облик кој има скица/контура (главни црти, линии) и внатрешност. Овој интерфејс овозможува заедничко множество за опишување и контрола на дводимензионалните геометриски објекти и поддржува криви линии и повеќекратни подоблици за разлика од класата Graphics.

ТОЧКИ (POINTS)

Point2D класата дефинира точка на локација (x,y) во координатниот систем. Битно е да нагласиме дека терминот Point (Точка) не е исто со терминот pixel. Точката не зафаќа област, нема боја и неможе да биде рендерирана.
Точките се користат за формирање на други облици. Инаку оваа класа содржи метода која пресметува растојание помеѓу две точки.

ЛИНИИ (LINES)

Line2D класата е абстрактна класа која претставува линија. Координатите на линијата можат да бидат добиени како double. Оваа класа вклучува методи за подесување на крајните точки на линијата.

ПРАВОАГОЛНИЦИ (RECTANGULAR SHAPES)

Rectangle2D, RoundRectangle2D, Arc2D и Ellipse2D се наследени од RectangularShape класата. Оваа класа дефинира методи за Shape објектите кои можат да бидат опишани со правоаголник.

 

КВАДРАТНИ И КУБИЧНИ КРИВИ

QuadCurve2D овозможува креирање на квадратни параметарски криви. Квадратна крива е дефинирана со две крајни точки и една контролна.
 
CubicCurve2D класата овозможува креирање на кубични параметарски криви. Кубична крива е дефинирана со две крајни точки и две контролни.
страна број: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 << претходна страна : : следна страна >> 
 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.