Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Исказ „for“
прегледано:  179075
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Исказот „for“ овозможува компактен начин за да итерираш низ повеќе вредности. Програмерите најчесто го ословуваат како „for циклус“ поради тоа што целовремено, се дур не се исполни зададениот услов, се извршува блокот на исказот.
прочитај повеќе >> 
Искази: while и do-while
прегледано:  179138
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  4.5
 коментари:  1
Исказот „while“ евауира израз кој мора да врати вредност boolean (true или false). Доколку изразот се евалуира како вистинит (true) исказот „while“ извршува искази кои се наоѓаат во неговиот блок. Исказот целовремено продолжува да ја евалуира вредноста на изразот и да го извршува кодот кој се наоѓа во неговиот блок се додека изразот за проверка не врати false.
прочитај повеќе >> 
Исказ: „switch“
прегледано:  178861
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
За разлика од исказите „if-then“ и „if-then-else“, исказот „switch“ дозволува неограничен број на можни патеки на извршувања, односно разгранувања. Овој исказ работи со одредени примитивни податочни типови и тоа: byte, short, char и int. Исто така исказот работи и со енумерирани типови и неколку посебни класи кои обвиткуваат некои од примитивните податочни типови: Character, Byte, Short и Integer.
прочитај повеќе >> 
Искази: if-then и if-then-else
прегледано:  178971
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
Исказот if-then е најосновниот исказ при контрола на тек. Овој исказ му кажува на твојот програм да изврши одреден дел од кодот само ако зададен услов е со точен резултат. На пример, класата Velosiped може да дозволи кочниците да ја намалат брзината на велосипедот само ако велосипедот е веќе во движење
прочитај повеќе >> 
Искази за контрола на тек („control flow“)
прегледано:  179060
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  1.0
 коментари:  0
Исказите во твојот изворен код генерално се извршуваат од почеток до крај по редослед по кој се прикажани. Исказите за котрола на текот го прекршуваат извршувањето со правење на одлуки („decision making“), циркулирање („looping“) и со разгранување, овозможувајќи му на твојот програм условно да изврши конкретни блокови од изворниот код.
прочитај повеќе >> 
Изрази, искази и блокови
прегледано:  181365
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Откако ги поминавме променливите и операторите време е да спомнеме нешто за изрази, искази и блокови. Операторите може да се користат за креирање на изрази кои пресметуваат некакви вредности, изразите се јадро на исказите, а исказите може да биадт групирани во блокови.
прочитај повеќе >> 
Оператори за еднаквост, релации и услови
прегледано:  180928
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  1
Операторите за еднаквост и релации „дознаваат“ дали некоја операнда е поголема, помала, еднаква или нееднаква со друга операнда. Повеќето од овие оператори ти се сигурно веќе познати. Но запамети дека мора да употребиш „==“, а не „=“ за да провериш дали две променливи од примитивен податочен тип се исти, односно имаат иста вредност.
прочитај повеќе >> 
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
прегледано:  181056
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  0
Јава програмскиот јазик содржи оператори кои извршуваат собирање, одземање, множење и делење. Сигурно ќе ги препознаеш бидејќи веќе си ги сретнал при математички операции на твоето PC користејќи го калкулаторот. Единствен различен, односно нов знак може да биде „%“ кој исто така ја извршува операцијата на делење помеѓу деленикот и делителот, но како резултат го враќа само остатокот при делењето.
прочитај повеќе >> 
Променливи
прегледано:  181382
 вкупно гласови:  4
 средна оценка:  3.25
 коментари:  1
Програмскиот јазик Јава ги дефинира следниве видови на променливи:

Променливи на инстанца (нестатички полиња). Кажано со техничка терминологија, објектите ги чуваат своите индивидуали својства во „нестатички полиња“, тое е поле кое при декларацијата не е назначено статичко со резервираниот збор „static“. Нестатичките полиња исто така се познати и као „променливи на инстанцата“ бидејќи нивните вредности се уникатни за секоја инстанца од класата (за секој објект). Пример, „brzina“ на велосипед е независна од „brzina“ на друга инстанца од класата „Velosiped“.
прочитај повеќе >> 
Нов проект во Eclipse?
прегледано:  184152
 вкупно гласови:  3
 средна оценка:  5.0
 коментари:  1
Овој напис ќе ве воведе во развојот на софтвер со Eclipse IDE. Во основа, ова IDE е наменето за развој со програмскиот јазик Java, но алатките базирани на Eclipse платформата овозможуваат моќна поддршка и за други јазици како C/C++, PHP или Python.

Eclipse IDE е open-source проект и може да се превземе како изворен код или во бинарна форма од страната на Eclipse фондацијата (http://www.eclipse.org). Самиот Eclipse е програмиран во Java и може да се искомпајлира од изворниот код.

Една од главните карактеристики на Eclipse IDE што значајно ќе ја зголеми продуктивноста на програмерот е моменталното компајлирање на изворниот код. Промените на изворниот код веднаш се компајлираат во позадина додека програмерот пишува код и грешките при компајлирање автоматски се прикажуваат на соодветното место. Ова помага при пронаоѓање на синтаксички и логички грешки.
прочитај повеќе >> 
Оператори
прегледано:  181063
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
Откако научи како да декларираш и иницијализираш променливи сигурно би сакал да знаеш како да направиш нешто со нив. Учењето на операторите на Јава програмскиот јазик е одлично место да се започне. Операторите се специјални симболи кои извршуваат специфични операции врз една, две или три операнди, а потоа враќаат резултат.
прочитај повеќе >> 
Примитивни податочни типови
прегледано:  181740
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  0
Во Јава програмскиот јазик променливите мора прво да се декларираат пред да можат да бидат употребувани.

Тоа вклучува наведување на податочниот тип на променливата и нејзиното име, или како што можеби имате видено
прочитај повеќе >> 
пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.