Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Изрази, искази и блокови
прегледано:  171132
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Откако ги поминавме променливите и операторите време е да спомнеме нешто за изрази, искази и блокови. Операторите може да се користат за креирање на изрази кои пресметуваат некакви вредности, изразите се јадро на исказите, а исказите може да биадт групирани во блокови.

Изрази (expression)

Израз е „конструкција“ креирана од променливи, оператори и повици на методи, кои се конструирани според синтаксата на програмскиот јазик, а се евалуираат до една вредност. Веќе виде примери на изрази, како на пример:

int zabrzuvanje = 0;
niza[0] = 100;
System.out.println("Prviot element vo nizata so indeks 0: " + niza[0]);

int result = 1 + 2; // result sega e 3
if(value1 == value2) System.out.println("value1 == value2");

Податочниот тип вратен од некој израз зависи од податочниот тип на елементите користени во изразот. Изразот „zabrzuvanje = 0“ врача „int“ бидејќи операторот за доделување на вредност доделува вредност од ист податочен тип како и левата операнда (zabrzuvanje) која е од податочен тип „int“. Како што можеш да видиш од другите изрази, изразот може да врати и други податочни типови, на пример String, boolean, long итн.

Јава програмкиот јазик дозволува да се креираат и сложени изрази од разни мали изрази се додека податочните типови од еден дел од изразот се совпаѓаат (се компатибилни) со друг дел од изразот. Пример за сложен израз:

1 * 2 * 3

Во дадениот пример редоследот по кој изразот е евалуиран е небитен бидејќи резултатот при множење е независен од редослед, резултатот е секогаш ист безразлика по кој редослед ќе ги наредиме изразите. Сепак, ова не важи за сите изрази. На пример следниот израз дава различен резултат зависно од тоа дали ќе направите собирање или делење како прва операција:

x + y / 100 // dvosmisleno


Можеш да специфицираш точно како некој израз треба да биде евалуиран користејќи загради „(“ и „)“. На пример, за да претходниот израз не биде двосмислен може да се напише на следниов начин:

(x + y) / 100 // nedvosmisleno, preporacano


Кога се пишуваат сложени изрази, мораш да бидеш точен и да употребиш загради за да предочиш кои оператори да бидеат евалуирани први. Тој начин на пишување на кодот истиот го прави полесен за читање и полесен за одржување.


Искази (statements)

Исказите грубо кажано се еквивалент на решениците во говорените јазици. Исказот формира комплетна целина за извршување. Следниве изрази можат да се претворат во искази само со терминирање на изразот со точка-запирка („;“).

  • изрази кои доделуваат вредност
  • било која употреба на „++“ или „--“
  • повикување на методи
  • изрази за инстанцирање на објекти

Таквите искази се викаат „expression statements“. Еве неколку примери на „expression statements“.

vrednost= 8933.234; // iskaz za dodeluvanej na vrednost
vrednost++; // iskaz za inkrementiranje
System.out.println("Hello World"); // povikuvanje na metoda
Velosiped mojVelosiped = new Velosiped(); // instanciranje na objekt


Како додаток на „expression statements“ има уште два вида на искази, исказ за декларација и „контрола на тек“ (control flow) исказ. Исказите за декларација декларираат променливи. Пример:

double vrednost = 8933.234; // iskaz za deklaracija


И на крај, „контрола на тек“ исказите служат за да се регулира редоследот по кој исказите се извршуваат. За нив ќе научиш од некој следен напис.


Блокови

Блокот е група на искази кои се сместени помеѓу големи загради „{“ и „}“. Следниов пример ги илустрира блоковите:

class BlokoviDemo {
   public static void main(String[] args) {
    boolean uslov= true;
    if (uslov) { // pocetok na blok broj 1
      System.out.println("Uslovot e vistinit (true).");
    } // kraj na blok broj 1
    else { // pocetok na blok broj 2
      System.out.println("Uslovot e nevistinit (false).");
    } // kraj na blok broj 2
  }
} 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.