Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Оператори
прегледано:  170832
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
Откако научи како да декларираш и иницијализираш променливи сигурно би сакал да знаеш како да направиш нешто со нив. Учењето на операторите на Јава програмскиот јазик е одлично место да се започне. Операторите се специјални симболи кои извршуваат специфични операции врз една, две или три операнди, а потоа враќаат резултат.

Како што ќе ги поминуваме операторите на Јава програмскиот јазик од голема помош ќе ти биде ако однапред знаеш кои оператори имаат најголем приоритет. Операторите во нареднава табела се излистани според приоритет. Колку е повисоко во листата операторот има поголем приоритет. Операторите со поголем приоритет се евалуирани пред операорите со помал приоритет. Операторите кои се во иста линија имаат ист приоритет. Кога оператори со ист приоритет се содржат во еден израз има правило кое управува кое ќе биде евалуиран прв. Сите бинарни оператори освен операторите кои доделуваат вредности се евалуирани од лево кон десно, операторите кои доделуваат вредност се евалуирани од десно кон лево.

Приоритет на операторите
Оператори
Приоритет
postfix expr++ expr--
unary ++expr --expr +expr -expr ~ !
multiplicative * / %
additive + -
shift << >> >>>
relational < > <= >= instanceof
equality == !=
bitwise AND &
bitwise exclusive OR ^
bitwise inclusive OR |
logical AND &&
logical OR ||
ternary ? :
assignment = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>=


Генерално при програмирањето некои оператори се јавуваат почесто заразлика од други, на пример операторот кој доделува вредност „=“ е многу почест отколку беззначниот оператор кој прави смена кон десно „>>>“. Поради тоа наредните написи ќе бидат фокусирани пред се на операторите кои најчесто се користени, а на крај ќе ги поминеме оние кои не се толку чести. Секој напис ќе има и изворен код кој ти ќе можеш да го искомпајлираш и извршиш. Проучувањето на излезот од програмот ќе ти помогне да го зајакнеш знаењето.
 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.