Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Нов проект во Eclipse?
Креирање на нова класа

После креирање на нов Java проект, не постојат изворни фајлови и класи асоцирани со проектот. За да креирате нова класа, кликнете на менито "File > New > Class" кое ќе отвори "New Java Class" wizard.

Во првото поле, wizard-от побарува директориум во кој ќе биде креиран изворниот фајл. Во основа, ова е проектниот директориум за изворен код кој не треба да се менува. Треба да се забележи дека Eclipse автоматски ќе креира хиерархија на директориуми (ако е потребно) доколку класата е дел од пакет. На пример, изворниот код за класата Fibonacci во пакетот ii.pmf со директориум на изворен код "Fibonacci Broevi" автоматски ќе биде снимен во "Fibonacci Broevi\ii\pmf\Fibonacci.java".

Следното поле во дијалогот се користи за името на пакетот во кој ќе биде креирана Java класата. За едноставни апликации ова не е потребно, иако се препорачува за да користат пакети за структурирање на Java изворниот код. Ако пакетот специфициран во полето не постои, автоматски ќе биде креиран.

Наместо наведување на пакет во кој новата класа ќе биде креирана, исто така можно е да се вметне нова класа во веќе постоечка. Во тој случај, "Enclosing type" треба да биде селектирано и целосното име (пакет + име на класата) на надворешната класа треба да биде специфицирано во полето.

Полето "Name" специфицира име за новата класа. Имињата на класите секогаш треба да бидат описни именки и треба да почнуваат со голема буква. За детали на именување во Java програмите, погледнете на "Code Conventions for the Java Programming Language" страната. Дијалогот овозможува да се подесат некои додатни особини на новата класа, како на пример, наследување на класа како и дефинирање на суперкласа за новата класа и интерфејсите кои ги имплементира. Во основа, секоја класа во Java наследува од java.lang.Object како суперкласа.

Wizard-от може да генерира код за наследените апстрактни методи кои мора да бидат имплементирани и конструктори кои треба да бидат прекриени. Ова се однесува само на нова класа која всушност наследува некоја веќе-постоечка класа со апстрактни методи. Исто така, возможно е генерирање на код за static main() методот, кој е стартна точка за Java програма.

Кога ќе се завршат сите подесувања, со кликање на копчето "Finish" ќе се креира новиот изворен коден фалј на соодветната локација и ќе се генерира основен код за новата класа. Фајлот ќе биде отворен во едиторот со цел корисникот да ја модифицира имплементацијата на класата.

    Креирање на нова класа:

          1. File > New > Class
          2. Не го менувајте "Source Folder"
          3. Специфицирајте го пакетот во кој новата класа ќе биде креирана
          4. Специфицирајте го името на новата класа
          5. Специфицирајте наследување и код што ќе се генерира автоматски
          6. Кликнете "Finish" за да ја креирате новата класа и да го едитирате изворниот код      

Извршување на програмата

Откако софтверот е имплементиран, потребно е да се изврши со Eclipse. Ова се постигнува со клик на "Run" копчето на toolbar-от. Кога ќе се притисне ова копче првпат, ќе се прикаже дијалог за конфигурација на извршната околина на моменталниот проект. Wizard-от автоматски ќе пронајде класа која дефинира public static void main() метод.

За да се испратат аргументи до апликацијата, на "Arguments" јазичето се специфицираат соодветните полиња за аргументи.

Откако ќе се подеси околината, со притискање на копчето "Run" ќе се изврши апликацијата и, доколку постои, ќе се прикаже излез на прозорот за пораки. При подесена runtime околина, притискањето на копчето "Run" ќе ја изврши последната извршена околина.

    Извршување на програма:

          1. Извршувањето на програмата првпат побарува конфигурација на извршна околина
          2. Кликнете на "Run" копчето или на мени-то Run > Run...
          3. Двојно кликнете на "Java Application" во "Configuration" листата за да креирате нова конфигурација
          4. Верифицирајте ги информациите и изберете соодветна "Main Class"
          5. Ако на апликацијата и се потребни аргументи на командна линија, може да се специфицираат во "Arguments"
          6. Кликнете "Run" за да ги зачувате модификациите и да ја извршите програмата

страна број: 1 2 3 << претходна страна : : следна страна >> 
 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


напишал: Анонимус (07.01.2012 21:41:54)
If you want to get read, this is how you souhld write.
пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2023 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.