Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
... update-увам форма од нишка (thread)
прегледано:  178561
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  1
Практичен пример за update на форма од нишка (thread).
прочитај повеќе >> 
Основи на 2D графика во Java
прегледано:  183248
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  0

JAVA 2D е множество од класи кои можат да се искористат за создавање високо квалитетна графика. Тука се вклучени особини како геометриски трансформации, елиминирање на груби рабови (antialiasing), alpha compositioning, процесирање на слики итн.

ЈАVA 2D е дел од множеството класи од Java 2 платформата (JDK 1.2).
прочитај повеќе >> 
Јава нишки (Java threads)
прегледано:  180000
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  2
Нишката (thread) е независна патека на извршување во склоп на една програма. Повеќе нишки можат да се извршуваат конкурентно во една програма. Секоја нишка во Јава се креира и контролира од класата java.lang.Thread. Јава програма може да има многу нишки, истите се извршуваат конкурентно (паралелно) и истите можат да работат асинхроно или синхронозирано.
прочитај повеќе >> 
Applets Demo: Breaking the barrier between the browser and the desktop
прегледано:  178750
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Почнувајќи од Java 6 Update 10, која треба скоро да излезе, applet компонентите ќе можат да се апстрахираат на уште повисоко ниво, пробивајќи ја бариерата помеѓу web и десктоп апликациите.
прочитај повеќе >> 
Java Десктоп аппликации
прегледано:  181999
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  5.0
 коментари:  17
Покрај тоа што Јава е супериорна технологија за Web аппликации, апликации за мобилни телефони, PDA уреди итн.,  исто така Јава технологијата е супериорна и на полето на Десктоп апликациите.
прочитај повеќе >> 
Јава сервлети - Втор дел
прегледано:  180210
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
Како што беше споменато во првиот дел од овој напис, Јава сервлет е мал Јава програм дизајниран да обработува барања на интернет прелистувачи и динамички да генерира веб страници кои ги испраќа како одоговор. Веќе беше покажано како се пишуваат, компајлираат и подесуваат едноставни сервлети. Доколку не си запознаен со тие точки имаш срдечна препорака да го прочиташ првиот дел пред да продолжиш.
прочитај повеќе >> 
Единствен Јава објект (singleton) - Дополнување
прегледано:  179756
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Еден прекрасен текст кој всушност е дополнување на претходниот напис за Java Singleton. Ни го испраќа Славе Јовановски.

Singleton е една од најкористените Design Patterns и дефинитивно pattern кој што многу лесно се објаснува. Класичниот пример за Singleton беше претставен во претходниот напис.
прочитај повеќе >> 
Единствен Јава објект (singleton)
прегледано:  181180
 вкупно гласови:  4
 средна оценка:  5.0
 коментари:  9
За тие коишто не слушнале за дизајн патерн (design pattern) претходно, или на кои им е познат изразот, но не и значењето, дизајн патерн е шема за развој на софтвер. Целта на шемата е да дефинира начин или техника која може да се употреби како градбена единка за конструкција на софтвер - решавање на универзални проблеми кои ги имаат програмерите. Тоа се всушност решенија кои се предаваат од еден на друг. Гледај на дизајн патерн како на корисен совет при дизајнирање на софтвер.
прочитај повеќе >> 
Јава сервлети - Прв дел
прегледано:  184811
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  4.5
 коментари:  0
Безразлика колку си запознаен со Јава сигурно имаш барем слушнато за Јава Аплети (Java Applets). Аплетите се мали Јава програми кои се извршуваат како дел од веб страна. Бидејќи на некој начин тие се „мини-апликации“ именувани се како аплети (application-applet). Јава сервлетите своето име го имаат добиено на сличен начин.
прочитај повеќе >> 
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
прегледано:  184125
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  5.0
 коментари:  3
Во привиот дел ги објаснивме основните концепти на класите, објектите, особините и методите. Развивме едноставна класа наречена „Drvo“, како и програм кој иницијализира неколку дрва за да ја истестираме особеноста „visina“ и методот „rastenje“. После краткото објаснување за наследувањето развивме подкласа на „Drvo“ која ја нарековме „Jabolknica“. Од таму продолживме до точките на копирање и споредување на објекти во Јава. Во овој дел ќе продолжиме онаму каде што застанавме и ќе се зборува за некои понапредни типови на методи и особености. Ќе објасниме како со тие понапредни типови да дојдеме до подобар дизајн на класи, што ќе не доведе до некои битни можности на добриот софтверски објектно оријентиран дизајн. Како додавка на тоа ќе погледнеме некои напредни концепти за дизајн на класи, со што ќе се објаснат и „пакетираните класи“ (class packages), што ќе ти помогне при организација на класите во групи.

Е сеа откако завршивме со сите формалности ... ајде да започнеме!
прочитај повеќе >> 
Почетни чекори со Java
прегледано:  192705
 вкупно гласови:  11
 средна оценка:  4.909
 коментари:  26
Сакаш да научиш како да правиш динамични сајтови? Секако за тоа има повеќе опции, некои од попопуларните се ASP, PHP и други скрипт-базирани јазици. Друга опција е Java. Да, верувам дека сите знаеме дека Java стартуваше за креирање на Web аплети и апликации независни од платформата, но во минатите неколку години улогата на Java се прошири и оддамна веќе може да се креираат серверски веб апликации. Секако може и да се забележи колкаво е побарувањето од компаниите за програмери кои го совладале програмирањето за серверски веб апликации. Твоите први чекори кон додавањето на овие вештини во твоето CV би требало да бидат разбирањето на Java програмскиот јазик во глобала.

Ова е прв од серијата написи кои ќе те научат да го користиш Java програмскиот јазик преку поглед на можностите и техниките кои ќе ти овозможат да креираш динамични веб сајтови и апликации. Поточно, откако ќе направиме сумирање на основите на програмкиот јазик и на објектно оријентираните концепти на програмирање кои ќе ти бидат потребни за да можеш ефективно да го искористиш програмскиот јазик Јава. Понатака ќе преминеме кон Јава сервлети и Јава серверски страни (JavaServer pages, JSP), двете технологии кои се користат за креирање на динамични веб сајтови со користење на бази на податоци. Во меѓувреме ќе се запознаеме и со други поврзни технологии како Java Database Connectivity (JDBC), MySql (менаџер за бази на податоци). Но пред да забегам во опишување на нештата за кои допрва ќе се пишува ајде да започнеме со основите на Јава програмскиот јазик.
прочитај повеќе >> 
Искази: while и do-while
прегледано:  179138
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  4.5
 коментари:  1
Исказот „while“ евауира израз кој мора да врати вредност boolean (true или false). Доколку изразот се евалуира како вистинит (true) исказот „while“ извршува искази кои се наоѓаат во неговиот блок. Исказот целовремено продолжува да ја евалуира вредноста на изразот и да го извршува кодот кој се наоѓа во неговиот блок се додека изразот за проверка не врати false.
прочитај повеќе >> 
Искази: if-then и if-then-else
прегледано:  178971
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
Исказот if-then е најосновниот исказ при контрола на тек. Овој исказ му кажува на твојот програм да изврши одреден дел од кодот само ако зададен услов е со точен резултат. На пример, класата Velosiped може да дозволи кочниците да ја намалат брзината на велосипедот само ако велосипедот е веќе во движење
прочитај повеќе >> 
Изрази, искази и блокови
прегледано:  181365
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Откако ги поминавме променливите и операторите време е да спомнеме нешто за изрази, искази и блокови. Операторите може да се користат за креирање на изрази кои пресметуваат некакви вредности, изразите се јадро на исказите, а исказите може да биадт групирани во блокови.
прочитај повеќе >> 
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
прегледано:  182350
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  2
Дури и да ја знаете Java-та како прстите на вашата рака, или сте почетник во програмирањето, ќе правите грешки. Природно е, човечки е, и погодете што? Најверојатно ќе ги правите истите грешки што ги прават другите, повторно и повторно. Ова е мојата листа на десет најпознати грешки што сите ги правиме, како да ги пронајдеме, и како да ги исправиме.
прочитај повеќе >> 
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
прегледано:  179503
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  4.5
 коментари:  2
Предефинирана порта, на која што секогаш “слуша” Tomcat-от е 8080. Ова баш и не е толку згодно и практично кога имаме web апликација која што сакаме да ја ставиме “online”. Корисниците би требало секогаш после адреса да допишуваат :8080, и евентуално патеката до сервлетот или JSP страната. Доколку имаме само една аплкација на Tomcat-oт тогаш проблемот со допшување на името на сервлетот може да се избегне со поставување на апликација како предефинирана, но што ако на еден Tomcat сервер имаме повеќе апликации, и сакаме секоја од нив да биде достапна преку единствено адреса, без никакви допишувања на порти или имиња на сервлети и апликации?
прочитај повеќе >> 
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
прегледано:  184115
 вкупно гласови:  4
 средна оценка:  4.75
 коментари:  5
Конструктори

Конструкторите се специјални типови на методи кои се повикуваат при инстанцијарање не објекти. Конструкторите ти овозможуваат да назначиш почетни вредности на некои променливи или да направиш некоја почетна иницијализација на класата.

На пример класата „Drvo“, поточно декларацијата на особеноста „visina“ (која веќе треба да е декларирана како приватна и да има креирано пристапни методи за неа, од задачата од вториот дел ;)  )
прочитај повеќе >> 
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
прегледано:  189184
 вкупно гласови:  10
 средна оценка:  4.4
 коментари:  10
Добрата основа за Јава програмскиот јазик му овозможува на девелоперот да направи повеќе за помалку време, односно да биде попродуктивен. Со Јава можеш да направиш комплетни апликации кои нудат се, од 3D акцелерирани графички програми и други мултимедијални можности до јаки криптографки решенија и мрежно поврзување. На веб, Јава програмскиот јазик може да го искористиш за креирање на Јава аплети (иако порано беа преценети, сепак услужни) кои се извршуваат кај клиентите, а на серверска страна за креирање на динамични веб страни со помош на Јава сервлети (servlets) и Јава серверски страни (JavaServer Pages-JSP) за кои ќе дознаеш повеќе во овие написи.
прочитај повеќе >> 
Исказ „for“
прегледано:  179075
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Исказот „for“ овозможува компактен начин за да итерираш низ повеќе вредности. Програмерите најчесто го ословуваат како „for циклус“ поради тоа што целовремено, се дур не се исполни зададениот услов, се извршува блокот на исказот.
прочитај повеќе >> 
Исказ: „switch“
прегледано:  178861
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
За разлика од исказите „if-then“ и „if-then-else“, исказот „switch“ дозволува неограничен број на можни патеки на извршувања, односно разгранувања. Овој исказ работи со одредени примитивни податочни типови и тоа: byte, short, char и int. Исто така исказот работи и со енумерирани типови и неколку посебни класи кои обвиткуваат некои од примитивните податочни типови: Character, Byte, Short и Integer.
прочитај повеќе >> 
Искази за контрола на тек („control flow“)
прегледано:  179060
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  1.0
 коментари:  0
Исказите во твојот изворен код генерално се извршуваат од почеток до крај по редослед по кој се прикажани. Исказите за котрола на текот го прекршуваат извршувањето со правење на одлуки („decision making“), циркулирање („looping“) и со разгранување, овозможувајќи му на твојот програм условно да изврши конкретни блокови од изворниот код.
прочитај повеќе >> 
пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.