Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
CommPort: getInputStream()
прегледано:  169355
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Enumeration;
import java.util.TooManyListenersException;

import javax.comm.CommPortIdentifier;
import javax.comm.PortInUseException;
import javax.comm.SerialPort;
import javax.comm.SerialPortEvent;
import javax.comm.SerialPortEventListener;
import javax.comm.UnsupportedCommOperationException;

public class MainClass implements Runnable, SerialPortEventListener {
  static CommPortIdentifier portId;

  static Enumeration portList;

  InputStream inputStream;

  SerialPort serialPort;

  Thread readThread;

  public static void main(String[] args) {
    portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();

    while (portList.hasMoreElements()) {
      portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();
      if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
        if (portId.getName().equals("/dev/term/a")) {
          MainClass reader = new MainClass();
        }
      }
    }
  }

  public MainClass() {
    try {
      serialPort = (SerialPort) portId.open("MainClassApp", 2000);
    } catch (PortInUseException e) {
    }
    try {
      inputStream = serialPort.getInputStream();
    } catch (IOException e) {
    }
    try {
      serialPort.addEventListener(this);
    } catch (TooManyListenersException e) {
    }
    serialPort.notifyOnDataAvailable(true);
    try {
      serialPort.setSerialPortParams(9600, SerialPort.DATABITS_8, SerialPort.STOPBITS_1,
          SerialPort.PARITY_NONE);
    } catch (UnsupportedCommOperationException e) {
    }
    readThread = new Thread(this);
    readThread.start();
  }

  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(20000);
    } catch (InterruptedException e) {
    }
  }

  public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
    switch (event.getEventType()) {
    case SerialPortEvent.BI:
    case SerialPortEvent.OE:
    case SerialPortEvent.FE:
    case SerialPortEvent.PE:
    case SerialPortEvent.CD:
    case SerialPortEvent.CTS:
    case SerialPortEvent.DSR:
    case SerialPortEvent.RI:
    case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY:
      break;
    case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:
      byte[] readBuffer = new byte[20];

      try {
        while (inputStream.available() > 0) {
          int numBytes = inputStream.read(readBuffer);
        }
        System.out.print(new String(readBuffer));
      } catch (IOException e) {
      }
      break;
    }
  }
}
 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.