Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Јава нишки (Java threads)
прегледано:  169817
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  2
Вовед во Јава нишки (Java threads)

Изразот „Multythreading“ се однесува на две или повеќе задачи кои се извршуваат во едена програма. Нишката (thread) е независна патека на извршување во склоп на една програма. Повеќе нишки можат да се извршуваат конкурентно во една програма. Секоја нишка во Јава се креира и контролира од класата java.lang.Thread. Јава програма може да има многу нишки, истите се извршуваат конкурентно (паралелно) и истите можат да работат асинхроно или синхронозирано.

„Multythreading“-от има неколку предсноти над „Multyprocessing“ (мултипроцесирање) како што се:

- Нишките се „полесни“ од процесите
- Нишките го користат истиот адресен простор така да истите може да делат исти податоци или извршен код
- Менувањто на контекстот помеѓу нишките обично не е толку захтевен како што е помеѓу процесите
- Барањата на нишките за интеркумуникација е релативно помала од онаа за интеркомуникација на процесите
- Нишките овозможуваат ралични задачи да се извршуваат конкурентно (паралелено)


Следниов приказ ги прикажува методите кои се членови на класите Object и Thread.

Object                Thread
------                ------
notify()               sleep()
notifyAll()            yield()
wait()Креирање на нишки (thread creation)

Има два начина на креирање на нишка во Јава:
- Со имплементирање на интерфејсот Runnable (java.lang.Runnable)
- Со наследување на класта Thread (java.lang.Thread)
страна број: 1 2 3 : следна страна >> 
 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


напишал: Анонимус (30.11.2009 23:07:45)
Исто така за креирање на нишка може да се имплементира интерфејсот, Runnable. Најчесто во пракса се користи повеќе интерфејсот отколку самата класа за креирање на нишка, од проста причина што една класа може да наследи само една родителска класа ама може да имплементира повеќе интерфејси
напишал: Анонимус (26.11.2012 17:07:19)
Ако може помош околу оваа задача.

Една нитка случајно генерира (random) броеви на секои 0,5 секунди. Доколку најде 2 последователни броеви кои се прости, тогаш работата се предава на друга нитка. Новата нитка на секоја секунда случајно генерира по два броеви и проверува дали разликата меѓу првиот прост број од претходната нитка и првиот генериран број е прост број. Доколку разликата е прост број истата ја печати заедно со генерираните броеви. Потоа нитката застанува со работа. Истото се случува доколку вториот прост број и вториот генериран број го задоволуваат условот. Доколку првата нитка во 50 обиди не најде 2 последователни прости броеви се печати порака “Ne se najdeni prosti broevi”;
пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.