Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Искази: while и do-while
прегледано:  168944
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  4.5
 коментари:  1
„while“

Исказот „while“ целовремено извршува блок од искази се додека некој услов не биде евауиран како вистинит (true).

Синтаксата на исказот „while“ е:


while (uslov) {
    iskaz(i)
}


Исказот „while“ евауира израз кој мора да врати вредност boolean (true или false). Доколку изразот се евалуира како вистинит (true) исказот „while“ извршува искази кои се наоѓаат во неговиот блок. Исказот целовремено продолжува да ја евалуира вредноста на изразот и да го извршува кодот кој се наоѓа во неговиот блок се додека изразот за проверка не врати false.

Користењето на исказот „while“ ќе го демонстрираме преку следниов пример броејќи до 10.

class WhileDemo {
  public static void main(String[] args){
    int brojac = 1;
    while (brojac < 11) {
      System.out.println("Brojacot ima vrednost: " + brojac);
      brojac++;
    }
  }
}

Можете да направите бесконечен циклус:

while (true) {
    // tvojot kod ovde
}

Но веќе тука морате да внимавате на ресурсите на компјутерот, „заглавување“ на програмот итн. Техниките ќе ги објасниме во некој нареден напис.
За да излезете од бесконечниот циклус можете да го употребите исказот break;


„do-while“

Програмскиот јазик Јава исто така овозможува и користење на „do-while“ исказот, чија поставеност изгледа вака:

do {
  iskaz(i)
} while (izraz);


Разликата помеѓу „do-while“ и „while“ е во тоа што „do-while“ го евалуира изразот на крајот на циклусот, наместо како „while“ на почетокот. Поради тоа, исказите наведени во „do“ блокот се извршуваат минимум еднаш.
Пример за „do-while“

class DoWhileDemo {
  public static void main(String[] args){
    int brojac= 1;
    do {
      System.out.println("Brojacot ima vrednost: " + brojac);
      brojac++;
    } while (brojac <= 11);
  }
} 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


напишал: Анонимус (11.03.2010 17:47:29)
Секоја чест за страната !!! Ова ни треба !!!
пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.