Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
... CLASSPATH?
прегледано:  168191
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  1
Classpath-от им посочува на SDK алатките и апликациите каде да ги пронајдат корисничките класи, односно, класите кои не се дел од Java платформата или нејзини екстензии.
прочитај повеќе >> 
...низа?
прегледано:  168398
 вкупно гласови:  3
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Низите се типови на податочни структури кои овозможуваат складирање на повеќе вредности во една структура. Низите, во суштина, овозможуваат складирање на повеќе вредности на едно место за разлика од поставување во повеќе променливи. Тоа го прави организирањето и пронаоѓањето на вредности многу полесно, бидејќи не треба да се мисли на многу различни променливи, туку само на една низа.
прочитај повеќе >> 
... наследување? (прашања и одговори)
прегледано:  171554
 вкупно гласови:  7
 средна оценка:  4.0
 коментари:  2
1) Која е разликата помеѓу суперкласа и поткласа?

Одговор: Суперкласа е класата која е наследена, а поткласа е класата која го врши наследувањето.

2) Кој клучен збор се користи за наследување на класа?

Одговор: extends
прочитај повеќе >> 
... интерфејс?
прегледано:  171512
 вкупно гласови:  3
 средна оценка:  3.333
 коментари:  0
Како што научи до сега, објектите ја дефинираат твојата интереакција со надворешниот свет преку методи кои се публикувани. Методите го формираат интерфејсот на објектот за надворешниот свет. Пример, копчињата на твојот телевизор, тие се интерфејсот помеѓу тебе и електричната инсталација во пластичната кутија. Го притискаш копчето за палење, за да му ја смениш состојбата на телевизорот (запален, изгаснат).
прочитај повеќе >> 
... наследување?
прегледано:  171300
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  0
Различни видови на објекти често имаа заеднички својства еден со друг. Планинските велосипеди, тркачките велосипеди и велосипедите за двајца на пример сите ги делат истите карактеристики на велосипедите (моментална брзина, моментално темпо, моментална позиција на менувачот). Сепак секој посебно дефинира додатни можности и особини што секој велосипед го прави различен. Пример, велосипедот за двајца има две седишта, тркачките велоспеди имаат спуштени рачки, некои планински велосипеди имаат додатна ѕвезда за ланецот што им овозможува додатна брзија.
прочитај повеќе >> 
... класа?
прегледано:  171523
 вкупно гласови:  1
 средна оценка:  5.0
 коментари:  0
Во реалниот свет често ќе најдете многу објекти кои се од ист вид. На пример може да има илјадници велосипеди, сите со иста изведба и модел. Секој велосипед е направен по иста шема и поради тоа ги содржи истите делови. Кажано со објектно-ориентирана  терминологија е дека некој велосипед е инстанца од класата на објектот велосипед. Класата е „шема“ од која секој објект е креиран.
прочитај повеќе >> 
... објект?
прегледано:  171052
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  4.5
 коментари:  4
Објектите се клучната работа за разбирање на објектно-ориентираната технологија. Погледнете околу себе и ќе видите многу примери на објекти од реалниот свет: куче, биро, телевизор, велосипед.

Објектите од реалниот свет делат две карактеристики: сите тие имаат состојба и однесување. Кучињата имаат состојба (име, боја, гладно) и однесување (лаење, трчање, јадење). Велосипедите, исто така, имаат состојба (моментална брзина) и однесување (кочење). Идентификувањето на состојбата и однесувањето на објектите од реалниот свет е најдобар начин да почне да се размислува објектно-ориентирано.
прочитај повеќе >> 
... IDE
прегледано:  170422
 вкупно гласови:  2
 средна оценка:  4.5
 коментари:  1
Многу често, а посебно при развој на пообемни апликации и софтверски решенија се јавува потреба од подобра  оганизираност на изворниот код. За таа цел развиени се софтверски алатки кои многу придонесуваат кон поогранизирано програмирање.

Интегрирана развојна околина(IDE  - integrated development environment ) е софтверска алатка која им помага на програмерите во развојот на нивните апликации.
прочитај повеќе >> 
... Tomcat
прегледано:  170309
 вкупно гласови:  5
 средна оценка:  4.0
 коментари:  0
Можеби најчесто кога ќе се спомне Tomcat, првото нешто на што асоцира е веб сервер. Меѓутоа Tomcat-от не е класичен веб сервер.
Tomcat-от претставува апликациски сервер, кој што извршува јава сервлети, рендерира јава серверски страни и кој што содржи конектор преку кој се конеткира со интернет прелистувачите.
прочитај повеќе >> 
пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.