Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Креирам слика со тескт во нејзе
прегледано:  177805
 вкупно гласови:  0
 средна оценка:  -
 коментари:  0
Цртање на едноставен квадрат со центриран текст  во него

private void drawRectangleWithCenteredText(){
    String caption = "тест";
    int width  = 40; 
    int height = 28; 
    int fontSize = 11;
    boolean drawRect = true;
    Color backgroundColor = Color.WHITE;
    Color fontColor = Color.BLACK;
    Color borderColor = Color.LIGHT_GRAY;
   
   
    FileOutputStream out = new FileOutputStream("C:\test.gif");           
   
    int currX = 2;
    int currY = (int) Math.round(height / 2.8);
   
    BufferedImage image = new BufferedImage(width, height,BufferedImage.TYPE_INT_RGB    );  
                                               
    Graphics2D g = image.createGraphics();
    g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_OFF);     // Anti-alias the painting
   
    g.setColor(backgroundColor);
    Rectangle2D rectangle = new Rectangle2D.Double(0, 0, width, height);
    g.fill(rectangle);          
    g.setColor(fontColor);
   
    Font font = new Font("Arial", Font.PLAIN, fontSize);       
   
    FontRenderContext frc = g.getFontRenderContext();
    Rectangle2D txtSize = font.getStringBounds(caption,frc);
   
    if (drawRect){
        g.setColor(borderColor);
        g.drawRect(0,0,width-1,height-1);
    }
    g.setColor(fontColor);
   
    g.setFont(font);
    int textWidth = calculateWidth(font,frc,caption);
    if (textWidth <= width - 2 && caption.indexOf("|") == -1){
        currY += (height - fontSize) / 2;
        currX = ((width - 2) - textWidth) /2;
        g.drawString(caption,currX, currY);
    } else {
        currY += 3;
        for (int i = 0; i < caption.length(); i++){
            txtSize = font.getStringBounds(""+caption.charAt(i),frc);
            if (caption.charAt(i) != '|'){
                if (width-(currX + txtSize.getWidth()) >= 0){
                    g.drawString(""+caption.charAt(i),currX, currY);
                    currX += txtSize.getWidth();
                } else {
                    currY += fontSize;
                    currX = 2;
                    if (height -( currY + txtSize.getHeight()) >= -10){
                        g.drawString(""+caption.charAt(i),currX, currY);
                        currX += txtSize.getWidth() + 2;
                    } else {
                        break;
                    }
                }   
            } else {
                currY += fontSize;
                currX = 2;
            }
        }               
    }
   
    GifEncoder ge2 = new GifEncoder(image,out);
    ge2.encode();
 
  fos.close();
}
 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.